Nyheter

2012-05-15

Designkoncept klart i Århus

Designkoncept för spårvägen i Århus
"Rullande materiel ska utstråla kvalitet som en Audi eller en Mac - därför hellre en diskret färg än en pangfärg." I stället är det en markant logotyp som ska utgöra färgklick på Århus spårvagnar.

Detta står att läsa i det designkoncept som nu tagits fram för spårvägen i Århus. Utöver den alltid så intressanta och känsliga frågan om färgval, stipuleras den grundläggande utformningen beträffande material i spårområdet, kontaktledningsstolpar, belysning, hållplatser, teknikbyggnader, broar och möblering i spårvagnar och på hållplatser.

Designkonceptets huvudsyfte har varit att skapa sammanhang i spårvägens visuella uttryck.

Exempelvis visar designkonceptet att spårområdet genomgående ska avgränsas av en 15 cm bred granitkantsten. Kantstenen ska vara av samma typ som används på perrongerna i syfte att skapa ett sammanhang i materialval. Detta har inte bara estetiska fördelar, utan också trafiksäkerhetsmässiga då spårområdet är tydligt avgränsat på ett genomgående sätt. Spårområdet kommer dessutom att vara något upphöjt i förhållande till omgivande körbanor, vilket ytterligare tydliggör avgränsningen.

Designkonceptet har tagits fram av Team Preben Skaarup Landskab och har nu fått slutligt godkännande av spårvägssekretariatet.

Läs mer:
Midttrafik - Designkoncept skal sikre sammenhæng i letbanens visuelle udtryk
Midttrafik - Letbane i Aarhus etape 1 Designkoncept
Tidigare på Lätta spår - Nu kan arbetet komma igång på allvar i Århus

Tillbaka

eXTReMe Tracker