Nyheter

2012-04-27

Skåningar säger ja tack till spårvagn!

Närmare 9 av 10 skåningar kan tänka sig att åka spårvagn i Skåne när det blir aktuellt. Det visar resultatet från Kollektivtrafikbarometern i mars. Undersökningen görs varje månad och ställer frågor om attityder och vanor kring resande. I Skåne har 750 personer intervjuats. Det här var första gången som frågor om spårväg var med.

På frågan ”Vilken är din spontana inställning till spårvagnar”, svarar 54 % att de är mycket eller ganska positiva. 24 % är varken eller. Och 85 % svarar alltså ”ja” till att åka spårvagn när de finns på plats i Skåne.

- Vi tycker det här är känns väldigt positivt säger Marcus Horning, projektchef för Spårvagnar i Skåne. För oss som driver frågan är spårvagnen självskriven som komplement till gångtrafik, cyklar, bussar och tåg, men vi inser ju också att det kan kännas som en obekant möbel att ställa i stadsrummet, för många människor.

- Spårvagnen kan komma att spela en viktig roll i vårt kollektivtrafiksystem som en del av den regionala resan, säger Pontus Lindberg, regionråd och ordförande för Regionala tillväxtnämnden, Region Skåne. Kollektivtrafiken i Lund, Helsingborg och Malmö behöver bättre kapacitet till nytta för alla skåningar, det handlar om mer kapacitet för både arbetspendling och fritidsresor.

När det gäller kunskaperna om att det planeras för spårvagnar, är siffrorna lite lägre, 52 % känner till planerna.
– Där har vi lite att jobba på och vi kommer att göra fler mätningar just kring kännedom och kring vilka kanaler vi ska använda för att nå ut, kommenterar Marcus Horning. Som jag tolkar siffrorna behöver vi lägga lite extra krut på de yngsta (upp till 19 år) De som är framtidens resenärer, där är det drygt 70 % som inte känner till det hela.

Bakgrunden till frågorna är satsningarna på spårväg i Lund, Malmö och Helsingborg. Samarbetet genom projektkontoret Spårvagnar i Skåne drog igång i november förra året och målsättningen är att de första spårvagnarna ska rulla i Lund 2015-16.

Läs mer:
Spårvagnar i Skåne - Tillsammans för framtidens kollektivtrafik

Tillbaka

eXTReMe Tracker