Nyheter

2012-04-16

TramTrain och TrainTram - koncept som sprider sig

Duospårväg innebär att en och samma linje trafikerar både spårväg, t ex i städer, och järnväg, mellan städerna, i ett integrerat kollektivtrafiknät, där man på så sätt kan undvika bytet på järnvägsstationen. Dylika system finns etablerade sedan länge i framförallt Tyskland, men man kan även hitta tidiga exempel i USA och Schweiz (begreppet duospårväg används dock sällan utåt - vanligare är lokalbana, light rail eller motsvarande).

Idén sprider sig - de trafikala fördelarna gör att fler och fler antar utmaningen att övervinna de problem som följer av de tekniska och utformningsmässiga skillnaderna mellan spårväg och järnväg. Man brukar prata om två principer för detta - TramTrain respektive TrainTram.

TramTrain är företeelsen att köra spårvagnar på järnvägar eller andra ”tunga spår”. Det kan då handla om vanliga järnvägar som det också går annan tågtrafik på (vilket då benämns ”track sharing”, alltså att man ”delar spår”) eller tidigare järnvägar vars infrastruktur på något sätt omvandlats eller anpassats till den nya trafikeringen. Fenomenet uppstod i tyska Karlsruhe 1989. Utöver en handfull tyska system som etablerats sedan dess finns sedan något år tillbaka en TramTrain-linje i Mulhouse i östra Frankrike. Långt gångna planer finns dessutom i närbelägna Strasbourg. Och i Danmark kommer spårvagnar om bara några år att rulla såväl på ny spårväg i Århus gator som på de gamla järnvägssträckorna mot Grenaa och Odder.

Tren-Tramvia för Cadiz. Bild från CAF.
Det omvända fenomenet - med järnvägsfordon på spårvägar - kallas TrainTram. Gränsen mellan de två principerna TramTrain och TrainTram är inte knivskarp - det är inte alltid tydligt uttalat vad som är en spårvagn och vad som är ett tåg.

Ett intressant exempel är de duospårvagnar, som så småningom ska trafikera såväl järnväg och spårväg i Cadiz. Vagnarna är originella, inte bara för att de byggs för spårvidden 1668 mm utan för att de är anpassade för såväl höga järnvägsplattformar som låga spårvägsplattformar. Inne i vagnen finns en rullstolshiss som hjälp för att övervinna skillnaden i golvhöjd mellan dörrarna. Eftersom spårvägen inte är färdig för trafik kommer fordonen inledningsvis att användas enbart som lokaltåg på järnväg.

Läs mer:
Lätta spår - om TrainTram, TramTrain och duospårväg
Karlsruher-modell.de - Karlsruhe Model
SNCF - First interconnected tram-train service!
Midttrafik - Århus Letbane
NJ Transit - River Line Light Rail Map
CAF - Bahía de Cádiz tram

Tillbaka

eXTReMe Tracker