Nyheter

2009-02-10

OPS prövas för Ring 3

Redan 2004 prövades en OPS-lösning (OPS - Offentlig Privat Samverkan) för spårväg längs Ring 3, mellan Lundtofte och Glostrup i Köpenhamnsområdet. Förslaget utarbetades av Carl Bro, Alstom och Arriva, men politikerna sade nej tack och hoppades istället på statliga anslag.

När regeringens Trafikplan presenterades i slutet av januari i år fanns inga pengar med för projektet. Därför har OPS-lösningen hamnat på tapeten igen, med förhoppningen att kunna ha spårvagnar i trafik 2016. Man konstaterar att ett OPS-projekt är lite dyrare än statsfinansiering, men effektivt.

Läs mer:
letbaner.dk: Ring 3 letbane kan køre som OPP i 2016
Lätta spår om Trafikplanen: Århus tillbaka på spåret

Tillbaka

eXTReMe Tracker