Nyheter

2008-08-22

Inga spår på Söder - en bra lösning?

SvD: Sickla ny slutstation för Saltsjöbanan

Idag rapporterar Svenska Dagbladet att SL överväger att i framtiden lägga ner Saltsjöbanans innersta sträckning - från Sickla och längs Stadsgårdskajen till Slussen. Motiveringen är att man istället kan koppla Saltsjöbanan - idag en förortsjärnväg - till Tvärbanan - spårväg - vid Sickla och på så sätt ändå få bra resmöjligheter till City.

Restiderna sägs bli desamma för de flesta resenärerna, bara de som har Slussen som mål får lite längre restid. Och i rusningstid är den gruppen inte mer än 3 procent. En stor fördel med att inte ha spåren på Söder kvar är också att hela ombyggnaden av Saltsjöbanan till spårväg - som har funnits i planerna sedan länge - då kan göras enklare, snabbare och billigare.

Försiktigt positiva signaler hörs från landstingspolitiska håll, men man avvaktar först dialogen med kommuner och allmänheten.

Det alternativ till att lägga ner sträckningen som SL nu presenterat är ett förslag som innebär fler investeringar, med t ex en högbro för banan mellan Sickla och Slussen.

Tidigare har diskussioner förts om det är lönt att renovera spåren längs Stadsgårdskajen, om man samtidigt ska satsa på en ny tunnelbanegren mellan Kungsträdgården och Nacka-Värmdö. En sådan lösning skulle skapa direktresemöjligheter utan byten för resenärer mellan Nacka-Värmdö och Stockholms city.

Men hittills tycks det ändå ha funnits en enighet om att satsa på Saltsjöbanan och bygga ut terminalfunktionen vid Slussen, före att bygga ut tunnelbanans blå linje. En enighet som nu återigen tycks kunna vara i fara - även om det denna gången inte nämns något om t-banelösningen.

2008-08-24, komplettering: Debatten har kommit igång och åtminstone Nackapolitikerna tycks vara "väldigt negativa", som det uttrycks i Svenska Dagladets artikel.

Läs våra tidigare artiklar från 2007-10-27 och 2008-06-12, med relaterat material.

Tillbaka

eXTReMe Tracker