Nya låggolvsvagn i Göteborg

Nya låggolvsvagn i Göteborg

Kontakt

Webbplatsen Lätta spår är framtagen på initiativ av konsultföretaget Trivector Traffic, som står för innehåll, utveckling och finansiering.

Arbetsgruppen består av följande medarbetare:
  • Ansvarig utgivare och expertis
    PG Andersson, Trivector Traffic, tel. 046-38 65 04
  • Fakta och expertis
    Joel Hansson, Trivector Traffic, tel. 046-38 65 48


Samarbete
Lätta spår samarbetar med forskare och utvecklare över hela Europa. Våra främsta samarbetspartner inom kunskapsutvecklingen på det lätta spårtrafikområdet är:

Thomas Lange, fristående konsult och medverkande i projektet FODRAL. Har mångårig erfarenhet av spårtrafikfrågor, och också engagerad i Svenska spårvägssällskapets Stockholmsavdelning.

Ragnar Hedström, har nyligen tillsammans med de övriga kollegerna på Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) avslutat forskningsprojektet Light Rail - Light Cost. Ragnar är också projektledare för utgivningen av papperstidningen Lätta spår.

Nils Jaenig, seniorkonsult på TTK, ett tyskt konsultföretag inriktat på spårburen kollektivtrafik och i högsta grad medverkande till den s.k. Karlsruhemodellen, d.v.s. den första storskaliga duospårvägslösningen i världen.

Axel Kühn och Rob van der Bijl, internationellt radarpar och välkända för alla som har varit i kontakt med spårväg och lightrail/TramTrain på kontinenten. De arrangerar studieresor och leder seminarier och konferenser i ämnet och håller igång webbplatsen lightrail.nl. De deltog senast i nordisk kollektivtrafikforskning i EUs InterReg-projekt HiTrans.

Utöver dessa har vi naturligtvis fortlöpande utbyte med svenska och nordiska intressenter, såsom kommuner, länshuvudmän och statliga verk och institutioner.

Formgivning och tekniska lösningar
Xelera Communication, tel. 031-348 10 00
Bilderna på startsidan är fotograferade av PG Andersson och Daniel Svanfelt, Trivector Traffic. På övriga sidor är PG Andersson fotograf, om inget annat anges. Text och fotografier får inte användas utan skriftligt tillstånd från Trivector Traffic. Kortare citat får naturligtvis användas med angivande av källa.

Så här sänder du in material
Har du nyhetstips, frågor, kommentarer, önskemål, egna inlägg etc, så hör av dig till oss. Enklast är att du skickar e-post till någon av kontaktpersonerna ovan, eller kontaktar oss genom e-postformuläret nedan.

* = Måste fyllas i

eXTReMe Tracker